ΑΒΒ102(σπίτι), ΑΒΒ101(ρόδι)

ΑΒΒ101-102

ΑΒΒ101-102

Επιτραπέζια διακοσμητικά αλπακά σε μικρό μέγεθος.