ΑΚΚ0010
ΑΚΚ0008ΑΚΚ0013ΑΚΚ0016ΑΚΚ0018ΑΚΚ0019

ΑΚΚ0008, ΑΚΚ0010, ΑΚΚ0013, ΑΚΚ0016 και ΑΚΚ0018-19

ΑΚΚ0008, ΑΚΚ0010, ΑΚΚ0013, ΑΚΚ0016 και ΑΚΚ0018-19

Καρφίτσες με μεταλλικά στοιχεία αλπακά σε 6 σχέδια.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε όλα τα σχέδια.