ΑΚΠ18113 (2)
ΑΚΠ18115 (2)ΑΚΠ18114ΑΚΠ18114 (2)ΑΚΠ18113ΑΚΠ18113 (3)ΑΚΠ0078ΑΚΠ0078 (2)ΑΚΠ18115ΑΚΠ18123ΑΚΠ18123 (2)

ΑΚΠ0078, ΑΚΠ18113, ΑΚΠ18114, ΑΚΠ18115 και ΑΚΠ18123

ΑΚΠ0078, ΑΚΠ18113, ΑΚΠ18114, ΑΚΠ18115 και ΑΚΠ18123

Περιδέραια αλπακά, σε  συνδυασμούς μεταλλικής σπείρας και ημιπολύτιμων λίθων.

Διατίθενται σε 5 σχέδια.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε όλα τα σχέδια.