ΑΚΠ17106 (2)
ΑΚΠ17115ΑΚΠ17105 (2)ΑΚΠ17105ΑΚΠ17106ΑΚΠ17115 (2)

ΑΚΠ17105,106 και 115

ΑΚΠ17105,106 και 115

Περιδέραια με στοιχεία αλκαπά σε κόκκινους και μαύρους συνσυασμούς σε 3 σχέδια.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε όλα τα σχέδια.