ΜΚΠ0044
ΜΚΠ0046ΜΚΠ0048

ΜΚΠ0044, ΜΚΠ0046 και ΜΚΠ0048

ΜΚΠ0044, ΜΚΠ0046 και ΜΚΠ0048

Περιδέραια με σχηματισμούς από σύρμα μπρούντζου, σε 3 σχέδια.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε όλα τα σχέδια.