ΑΚΠ0060
ΑΚΠ0061ΑΚΠ0064

AΚΠ0060-61 και ΑΚΠ0064

AΚΠ0060-61 και ΑΚΠ0064

Περιδέραια αλπακά, με συνδυασμούς από αιματίτη, σε 3 σχέδια.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε όλα τα σχέδια.