ΑΒΒ001
ΑΒΒ003ΑΒΒ002

ABB001-003

ABB001-003

Μικρά επιτραπέζια διακοσμητικά, φτιαγμένα από αλπακά σε 3 σχέδια.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε όλα τα σχέδια.