Α211(αστερίας) Α715(φαλαινάκι)
Α211(αστερίας) Α715(φαλαινάκι) (2)

Α211 και Α715

Α211 και Α715

Λαμπάδες με διακοσμητικό στοιχείο αλπακά.

Α211-αστερίας

Α715-φαλαινάκι

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε όλα τα σχέδια.